سامانه جامع پاسخ گویی به شکایات بانک ملت
پیگیری شکایت

فرم ثبت شکایت

محل شکایت

لطفاً شعبه و یا اداره ای که قصد شکایت از آن دارید را انتخاب نمائید

شعب ادارات کل و مدیریت شعب
شرح شکایت

لطفاً موضوع شکوایه خود را به همراه شرح و فایل های پیوست در این بخش درج نمائید.

موضوع شکایت

شرح شکایت
الصاق مستندات
مشخصات شما

لطفاً مشخصات خود را جهت پیگیری شکایت و اطلاع رسانی به شما در این بخش وارد نمائید

حقیقی حقوقی

نام شرکت*


شناسه ملی شرکت*


تلفن شرکت*


موبایل شرکت


ایمیل شرکت


شماره حساب شرکت


آدرس شرکتمشخصات نماینده

در صورتی که شکایت از طرف فرد حقوقی طرح می گردد لطفاً مشخصات خود را بعنوان نماینده در این بخش وارد نمائید.

نام*


نام خانوادگی*


تلفن ثابت


تلفن همراه*


کد ملی*


ایمیل


شماره حساب/شماره کارت


آدرس

 
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code